Топографо-геодезичні роботи

Землевпорядні роботи

Виготовлення витягів, копій документів

Еспертна оцінка земельних ділянок

Топографічна зйомка масштабу 1:500 - 1:2000

Приклад топозйомки

Топографічна зйомка – це комплекс геодезичних робіт, результатом яких є складання топографічної карти, плану місцевості. Сьогодні топозйомка є невід’ємною складовою для проектування, будівництва та реконструкції споруд, прокладання та підключення інженерних мереж, складання генеральних планів населених пунктів тощо. Точність та перелік даних визначених при проведенні топографічної зйомки дає об’єктивну оцінку території, яка досліджується.

Результатом топографічного знімання є топографічний план, що несе інформацію про ситуацію та рельєф місцевості, будівлі, інженерні споруди та інженерні комунікації, яка відповідає встановленим стандартам точності, актуальності та повноти. Склад топографічних планів різних масштабів визначено у додатку «Г» Державних будівельних норм України (ДБН А.2.1-1-2014).

Топографічну зйомку проводять:

 • для проектування, будівництва та реконструкції будинків, споруд, транспортних та інженерних мереж тощо;
 • при складанні або внесенні змін до генерального плану, планів детального планування;
 • як складову частину документації із землеустрою;
 • для проектів ландшафтного дизайну;
 • для визначення обсягу земельних робіт, вирішення вертикального планування.

Топозйомка, виконана нашими фахівцями, включає наступний комплекс робіт:

 1. Збір та узагальнення вихідних топографо-геодезичних і картографічних даних.
 2. Ознайомлення (рекогносцування) на місцевості.
 3. Польові зйомочні роботи із застосуванням високоточного обладнання - електронних тахеометрів та приймачів GPS для визначення координат автономними супутниковими методами.
 4. Камеральні роботи із обробки результатів польових робіт за допомогою спеціального програмного забезпечення з метою отримання топографічного плану у цифровій та паперовій формі.
 5. Узгодження топоплану з балансоутримувачами інженерних комунікацій за їх наявності.
 6. Затвердження топографічного плану у Департаменті містобудування та архітектури.

В результаті проведених робіт замовник отримає топографічний план місцевості у паперовому та цифровому вигляді оформлений згідно з Інструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженою Наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при КМУ від 09.04.98 № 56, узгоджений з організаціями експлуатуючими інженерні мережі та затверджений у «Департаменті містобудування та архітектури».

Вартість проведення топографічної зйомки земельної ділянки визначається індивідуально кошторисом та залежить від масштабу зйомки, наявності та щільності забудови, присутності інженерних мереж, складності рельєфу, щільності рослинності тощо.
Визначити орієнтовну вартість топографічної зйомки масштабу 1:500

Отримати консультацію та рекомендації фахівців Ви можете за телефоном: +38 (044) 202-79-61.