Сайт знаходиться на стадії оновлення

Публічна інформація

Надання публічної інформації КП КІЗВ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

 • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 • підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту:

 • письмово: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
 • подати особисто: м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин» (на конверті вказувати «Публічна інформація») кім. 216;
 • подати на електронну пошту office@kizv.gov.ua.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Звіти керівника

Фінансова звітність

Про КП КІЗВ

Матеріальне забезпечення директора КП КІЗВ

Фактораи ризику, що впливають на результати діяльності Комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин»

 • конкуренція
 • обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), в тому числі введення воєнного стану в Україні;
 • економічна ситуація в країні та в галузі

Комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин в час цифрових технологій позиціонує себе як підприємство з посиленими виробничими потужностями та сучасним обладнанням, що надає конкурентоспроможні та вчасні послуги своїм клієнтам та ефективно реагує на виклики сьогодення

У відповідності до вимог чинного законодавства на підприємстві здійснюються заходи, пов’язані з введенням воєнного стану в країні, щодо запобігання ризиків безпеки праці»

Переваги роботи з нами:

 • Комунальне підприємство з історією понад 20 років
 • Єдина компанія, яка бездоганно виконує міські цільові програми протягор 5 років
 • Штат, у якому працюють більше 70 провідних спеціалістів
 • Працюємо комплексно, швидко та якісно
 • Надаємо повний спектр землевпорядних послуг